วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

4/12/55

       
               ในสัปดาห์นี้...การเรียนการสอนมีปัญหากันนิดหน่อยเกี่ยวกับกลุ่มการเรียนการสอน...แต่แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี.....

                เน้นย้ำอิกครั้งสำหรับงานกลุ่ม(งาน Gife) เราต้องนำเสนองานในขั้นตอนต่อไป มีตัวงานพร้อมจะนำเสนอและยังต้องมี paper ประกอบด้วย

                 กำหนดส่งงานจะตรวจงานในวันแรกต้องเปิดร้านห้ามเกิน  11 โมงเช้า งานจะมีขึ้นใน วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2555

                * สอบออนไลน์วันที่ 25 ธันวาคม 2555 นะจ๊ะ ^^

                 *ให้ศึกษาตัวอักษรทั่วๆไปเค้าเรียกกันว่าอะไรบ้าง / โหลดฟ้อน มา 3 แบบ ที่เราชอบ

                  *โปรแกรมที่เราต้องเรียนรู้การทำฟ้อน 1 font creater 2.font lap เวลาทำการเรียนการสอนถึงสิ้นเดือนธันวาคม

                  *แบบตัวอักษรของอาจารย์ที่ทำไว้โหลดมาศึกษา(นำไปในคราวหน้า)

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บทความแปล-สรุปข่าวหน้าชั้นเรียน


เรื่อง Rumba a three styles typeface family
อักษรรุมบ้าสามสไตล์

เขียนโดย : Laura Meseguer
จาก : http://www.typographyserved.com/gallery/Rumba-a-three-styles-family-typeface/3201607ที่มา : http://www.typographyserved.com/gallery/Rumba-a-three-styles-family-typeface/3201607

Rumba  เป็นอักษรครอบครัวจากลายมือและการประดิษฐ์ตัวอักษร  ประกอบด้วย   สามแบบ อักษร  Rumba  ขนาดเล็กสำหรับตำรา  Rumba  ขนาดใหญ่สำหรับพาดหัว  Rumba  ขนาดพิเศษอักษรที่มีรสนิยม  แบบอักษรครอบครัวมีพื้รฐาน  อยู่บนความคิดที่มีความสัมพันธ์กัน
ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง  การแสดงออกในทางตรงกันข้าม  และการใช้ไม่อยู่ในช่วงของคลาสสิก
สำหรับสิ่งที่ทำให้  Rumba  อักษรพูดได้หลายภาษา  ที่ออกแบบมาเฉพาะทุกภาษาละติน

บทความสำเนาที่แปล


Rumba is a typeface family based on handwriting and calligraphy and consists of three
fonts: Rumba Small for texts, Rumba Large for handlines and Rumba Extra for worlds with a lettering flavour. The family is based on the idea of fonts that are interrelated depending on the differences in contast, expressiveness and use , not on the classic renge of wights. designed Specifically for all the latin languages what makes of Rumba a multilingual typeface


เรียบเรียงโดย นางสาวกานดา  สุดสาคร