วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานนำเสนอผลงานของการออกแบบฟอนต์ CRU-Kanda V.2 เป็นหนึ่งในตระกูลฟอนต์
CRU-Font-Family นำมาลองจัดรูปแบบองค์ประกอบในรูปแบบลักษณดังกล่าว ให้เห็นถึงการนำมาใช้กับงานจริงๆตัวอย่างการแสดง ชุด ฟอนต์ CRU-Kanda-Hand-Written


ตัวอย่างการแสดง ชุด ฟอนต์ CRU-KandaV.2
การบ้านที่พยายามนึก 

- อัพ Blog Spot ของเรา หาข่าวลง เยอะๆ
-แชร์ลิงค์ข่าวการบ้านของทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาหืล่ะ 1 ลิงค์
-สมัคร issuue
-แก้รายงานเก่า อัพลง Dropbox เพิ่มเนื้อหาตกแต่งปก โชว์ ฟอน์ตของเรา
-ออกแบบมาสคอท 1 ตัว 6 คาเรกเตอร์ พร้อมอธิบายลายละเอียด ปริ้นใส่ A3
-มูทบอร์ด/ม็อคอัพงานกิฟ ของเราเอง
-ทำฟอนต์ใหม่อีกหนึ่งชุด ทำรายงาน แล้วอัพลง issuue / Dropbox
-ทำมูทบอร์ดเรื่องฟอนต์ของเรา โดยมีต้นแบบของอาจารย์ ให้อยู่ในตระกูล CRU....
-ทำโลโก้งานประกันคุณภาพ 9 สถาบัน