วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานนำเสนอผลงานของการออกแบบฟอนต์ CRU-Kanda V.2 เป็นหนึ่งในตระกูลฟอนต์
CRU-Font-Family นำมาลองจัดรูปแบบองค์ประกอบในรูปแบบลักษณดังกล่าว ให้เห็นถึงการนำมาใช้กับงานจริงๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น