วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บทความแปล-สรุปข่าวหน้าชั้นเรียน


เรื่อง Rumba a three styles typeface family
อักษรรุมบ้าสามสไตล์

เขียนโดย : Laura Meseguer
จาก : http://www.typographyserved.com/gallery/Rumba-a-three-styles-family-typeface/3201607ที่มา : http://www.typographyserved.com/gallery/Rumba-a-three-styles-family-typeface/3201607

Rumba  เป็นอักษรครอบครัวจากลายมือและการประดิษฐ์ตัวอักษร  ประกอบด้วย   สามแบบ อักษร  Rumba  ขนาดเล็กสำหรับตำรา  Rumba  ขนาดใหญ่สำหรับพาดหัว  Rumba  ขนาดพิเศษอักษรที่มีรสนิยม  แบบอักษรครอบครัวมีพื้รฐาน  อยู่บนความคิดที่มีความสัมพันธ์กัน
ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง  การแสดงออกในทางตรงกันข้าม  และการใช้ไม่อยู่ในช่วงของคลาสสิก
สำหรับสิ่งที่ทำให้  Rumba  อักษรพูดได้หลายภาษา  ที่ออกแบบมาเฉพาะทุกภาษาละติน

บทความสำเนาที่แปล


Rumba is a typeface family based on handwriting and calligraphy and consists of three
fonts: Rumba Small for texts, Rumba Large for handlines and Rumba Extra for worlds with a lettering flavour. The family is based on the idea of fonts that are interrelated depending on the differences in contast, expressiveness and use , not on the classic renge of wights. designed Specifically for all the latin languages what makes of Rumba a multilingual typeface


เรียบเรียงโดย นางสาวกานดา  สุดสาคร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น