วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

8/01/56


              เป็นการเรียนการสอนที่เฮฮามากอาจารย์ตรวจการ์ด อวยพรปีใหม่ในชั้นเรียน ส่วนมากจะไม่ผ่านเกินมาตรฐาน.....ต่อมาตรวจฟอนต์พร้อมต้นฉบับลายมือในชั้นเรียน.... ..

              การบ้าน จัดหน้าหลังฟอนต์ให้เท่ากัน และทำใส่ใน word ปริ๊นมาส่ง ทำเป็นรายงานเอาฟอนต์ของเรามาใช้ในรายงานทั้งหมด  หัวกระดาษ บน  1.5  ล่าง 1.5  ซ้าย  1.5  ขวา  1.5  ขนาดตัวอักษร หัวข้อ 20 พอยต์ ตัวหนังสือธรรมดาขนาด  16  พอยต์ จัดในรายงาน ชุดภาษาอังกฤษก่อน เราต้องอธิบายขั้นตอนคำสั่งที่จัดกั้นหน้ากั้นหลัง ทำด้วยโปรแกรมอะไร
               ข้างล่างของภาพ ต้องเขียน ประมาณ   ภาพที่ 1 ภาพแสดง .. .. อธิบาย ใส่ที่มาคือ ชื่อเรา,2556
ใส่งานมาในแฟตไดฟ์ด้วย ใส่เลขหน้ด้วย
   
               
          หาเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวอักษร (แน่นมาก)... ...^ ^"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น